skip to Main Content

KVK- EN RSIN-NUMMER

KvK-nummer: 68339054
RSIN-nummer: 857400083

Doelstelling

 1. De stichting heeft als doel het voorzien in de woonbehoefte en begeleiding op maat ten behoeve van voornamelijk jong volwassen vrouwen die daartoe zelf niet of niet goed in staat zijn, waarbij de primaire hulpvraag voortkomt uit een verstandelijke beperking en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het faciliteren van een woonvoorziening in samenwerking met relevante externe organisaties en het bevorderen van de sociale cohesie in het betreffende stads- of dorpsdeel en al het overige wat met het oog op de doelstelling van de stichting nuttig of nodig mocht blijken, waarbij de stichting met haar activiteiten het belang van alle wijkbewoners dient.
 3. De stichting beoogt het algemeen nut.
 4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan

Bekijk hier het beleidsplan.
Bekijk hier het de oudervisie.
Bekijk hier het de procedure nieuwe bewoner.
Bekijk hier de procedure aanname woonbegeleider.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vier personen. Verder zullen adviesraden en commissies vorm gaan geven aan het woonproject.

 • M. Bal
  Voorzitter
 • A. J. de Braal
  Secretaris
 • B. A. Schneider
  Penningmeester
 • M. Steine

Oud bestuursleden

 • A. M. Constandse

Beloningsbeleid

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Balans

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizendzeventien. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zal de balans en de staat van baten en lasten van de stichting opgemaakt worden.

Bekijk hier de jaarrekening van 2018
Bekijk hier de jaarrekening van 2019
Bekijk hier de jaarrekening van 2020
Bekijk hier de jaarrekening van 2021

Verslag activiteiten

 • 14-03-2017  –  Oprichting stichting
 • 12-04-2017  –  Bestuursvergadering
 • 07-06-2017  –  Bestuursvergadering
 • 12-07-2017  –  Bestuursvergadering
 • 13-09-2017  –  Bestuursvergadering
 • 25-10-2017  –  Bestuursvergadering
 • 09-11-2017  –  Voorlichtingsavond belangstellenden
 • 29-11-2017  –  Bestuursvergadering
 • 22-01-2018  –  Bestuursvergadering
 • 07-02-2018  –  Bestuursvergadering
 • 14-03-2018  –  Bestuursvergadering
 • 25-04-2018  –  Bestuursvergadering
 • 16-05-2018  –  Voorlichtingsavond belangstellenden
 • 13-06-2018  – Kennismakingstraject Zorg Verandert
 • 21-06-2018  – Bestuursvergadering
 • 27-06-2018  – Kennismakingstraject Zorg Verandert
 • 01-08-2018  – Bestuursvergadering
 • 19-09-2018  – Kennismakingstraject Zorg Verandert
 • 25-10-2018  – Bestuursvergadering
 • 19 -11-2018  – Bestuursvergadering
 • 19 -12-2018  – Bestuursvergadering
 • 09 -01-2019  – Bestuursvergadering
 • 17-01-2019  – Oplevering Vlinderduin
 • 20-02-2019  – Bestuursvergadering
 • 27-03-2019  – Bestuursvergadering
 • 08-05-2019  – Bestuursvergadering
 • 13-06-2019  – Bestuursvergadering
 • 22-06-2019  – Formele opening Vlinderduin
 • 08-08-2019  – Bestuursvergadering
 • 16-10-2019  – Bestuursvergadering
 • 4-12-2019 – Bestuursvergadering
 • 8-1-2020  – Bestuursvergadering
 • 20-2-2020  – Bestuursvergadering
 • 1-03-2020  – Bestuursvergadering
 • 2-04-2020  – Bestuursvergadering
 • 14-10-2020  – Bestuursvergadering
 • 16-12-2020  – Bestuursvergadering
 • 17-02-2021  – Bestuursvergadering
 • 26-05-2021  – Bestuursvergadering
 • 08-09-2021  – Bestuursvergadering
 • 15-12-2021: Bestuursvergadering
 • 04-04-2022: Bestuursvergadering
 • 22-06-2022: Bestuursvergadering

Postadres

Steenweg 8
4328 RL  Burgh-Haamstede

Back To Top