skip to Main Content

KVK- EN RSIN-NUMMER

KvK-nummer: 68339054
RSIN-nummer: 857400083
AGB-code: 41544473

Doelstelling

 1. De stichting heeft als doel het voorzien in de woonbehoefte en begeleiding op maat ten behoeve van voornamelijk jong volwassen vrouwen die daartoe zelf niet of niet goed in staat zijn, waarbij de primaire hulpvraag voortkomt uit een verstandelijke beperking en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het faciliteren van een woonvoorziening in samenwerking met relevante externe organisaties en het bevorderen van de sociale cohesie in het betreffende stads- of dorpsdeel en al het overige wat met het oog op de doelstelling van de stichting nuttig of nodig mocht blijken, waarbij de stichting met haar activiteiten het belang van alle wijkbewoners dient.
 3. De stichting beoogt het algemeen nut.
 4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan en missie/visie

Bekijk hier het beleidsplan.
Bekijk hier de missie/visie.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit drie personen.

 • M.M. van den Berg
  Voorzitter
 • A.J. Bontekoe
  Secretaris
 • M. Bal
  Penningmeester

Raad van toezicht

 • H.E. Smit
 • J. van Doorenmalen

Beloningsbeleid

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Balans

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizendzeventien. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zal de balans en de staat van baten en lasten van de stichting opgemaakt worden.

Bekijk hier de jaarrekening van 2018
Bekijk hier de jaarrekening van 2019
Bekijk hier de jaarrekening van 2020
Bekijk hier de jaarrekening van 2021
Bekijk hier de jaarrekening van 2022

Verslag activiteiten

 • 14-03-2017  –  Oprichting stichting
 • 12-04-2017  –  Bestuursvergadering
 • 07-06-2017  –  Bestuursvergadering
 • 12-07-2017  –  Bestuursvergadering
 • 13-09-2017  –  Bestuursvergadering
 • 25-10-2017  –  Bestuursvergadering
 • 09-11-2017  –  Voorlichtingsavond belangstellenden
 • 29-11-2017  –  Bestuursvergadering
 • 22-01-2018  –  Bestuursvergadering
 • 07-02-2018  –  Bestuursvergadering
 • 14-03-2018  –  Bestuursvergadering
 • 25-04-2018  –  Bestuursvergadering
 • 16-05-2018  –  Voorlichtingsavond belangstellenden
 • 13-06-2018  – Kennismakingstraject Zorg Verandert
 • 21-06-2018  – Bestuursvergadering
 • 27-06-2018  – Kennismakingstraject Zorg Verandert
 • 01-08-2018  – Bestuursvergadering
 • 19-09-2018  – Kennismakingstraject Zorg Verandert
 • 25-10-2018  – Bestuursvergadering
 • 19 -11-2018  – Bestuursvergadering
 • 19 -12-2018  – Bestuursvergadering
 • 09 -01-2019  – Bestuursvergadering
 • 17-01-2019  – Oplevering Vlinderduin
 • 20-02-2019  – Bestuursvergadering
 • 27-03-2019  – Bestuursvergadering
 • 08-05-2019  – Bestuursvergadering
 • 13-06-2019  – Bestuursvergadering
 • 22-06-2019  – Formele opening Vlinderduin
 • 08-08-2019  – Bestuursvergadering
 • 16-10-2019  – Bestuursvergadering
 • 04-12-2019 – Bestuursvergadering
 • 08-1-2020  – Bestuursvergadering
 • 20-2-2020  – Bestuursvergadering
 • 01-03-2020  – Bestuursvergadering
 • 02-04-2020  – Bestuursvergadering
 • 14-10-2020  – Bestuursvergadering
 • 16-12-2020  – Bestuursvergadering
 • 17-02-2021  – Bestuursvergadering
 • 26-05-2021  – Bestuursvergadering
 • 08-09-2021  – Bestuursvergadering
 • 15-12-2021 – Bestuursvergadering
 • 04-04-2022 – Bestuursvergadering
 • 22-06-2022 – Bestuursvergadering
 • 10-01-2023 – Bestuursvergadering
 • 14-06-2023 – Bestuursvergadering
 • 27-09-2023 – Bestuursvergadering
 • 20-11-2023 – Bestuursvergadering

Postadres

Platboslaan 10
4328 EA  Burgh-Haamstede

Back To Top