skip to Main Content
VISIE EN ZORG

De visie van de stichting berust op drie uitgangspunten met daarnaast visie op zorg en wonen: zelfredzaamheid, sociale cohesie en nieuwe verbindingen. >>>

DE WONINGEN

Stichting Vlinderduin is in het najaar van 2017 gestart met, acht zelfstandige, energiezuinige woningen in Burgh-Haamstede >>>

WERK EN DAGBESTEDING

Werk en dagbesteding is individueel geregeld en gericht op een volwaardige dagbesteding en/of deelname aan het arbeidsproces. >>>

DE STICHTING

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit drie personen. >>>

Beleidsplan

Lees hier hoe Vlinderduin haar doelen realiseert  >>>

Sponsoren

Veilig wonen in Vlinderduin is alleen mogelijk met hulp van de sponsoren >>>

Back To Top