skip to Main Content

Visie

Stichting Vlinderduin is ontstaan uit de zoektocht van ouders naar een veilige, toekomstbestendige woonvorm voor hun dochter met een beperking in de westhoek van Schouwen-Duiveland. Samen met Zeeuwland en Marsaki realiseert Stichting Vlinderduin woonproject ‘Vlinderduin’ in Burgh-Haamstede. Hiermee biedt Stichting Vlinderduin een antwoord op de vraag van volwassen vrouwen naar een veilige, zelfstandige, kleinschalige woonvorm met begeleiding op maat. Het bevorderen van de zelfredzaamheid, sociale cohesie en het vormen van nieuwe verbindingen zijn de belangrijkste uitgangspunten.

De woningen

Stichting Vlinderduin is in het najaar van 2017 gestart, samen met Zeeuwland en Marsaki, met de realisatie van acht zelfstandige, energiezuinige woningen op het terrein van Duinen van Haamstede (aan de Platboslaan in Burgh-Haamstede). Een heerlijk (t)huis met alle ruimte om zich verder te kunnen ontplooien, waarbij individuele wensen, eigen regie, privacy en keuzevrijheid een belangrijke rol spelen. De woonvoorziening omvat naast de zelfstandige woningen, twee gemeenschappelijke ruimtes. De gemeenschappelijke ruimte dient een ruimte van veiligheid, ontmoeting en ontspanning te zijn. Daarnaast kan een ruimte dienen voor sociale activiteiten en groepsgerichte interventies met de bewoners, de ouderen en/of buurtbewoners. Tevens zullen de ruimtes gebruikt worden om de bewoners te inspireren en motiveren naar meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Participatie en welbevinden zijn hierbij het uiteindelijk doel. De Vlinderduin-woningen zijn in januari 2019 opgeleverd. Neem gerust contact op met Stichting Vlinderduin voor meer informatie.

Zorg

De bewoners bepalen zelf hoe ze hun leven willen inrichten en hoe de zorg en ondersteuning die ze daarbij nodig hebben vorm gegeven gaat worden. Voor zover de bewoners als gevolg van hun verstandelijke beperking dit niet zelfstandig kunnen, moeten ze hierin ondersteund worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij het primaire netwerk, dat zich kan laten bijstaan door onafhankelijke professionals. Een neutrale zorgcoördinator zal hierin ondersteunen door het opstellen van een zorgplan en het uitvoeren en bewaken hiervan. Daarnaast zal de zorgcoördinator de gemeenschappelijke zorg van de bewoners coördineren om zo hun zorgvraag te optimaliseren.

Werk en dagbesteding

Werk en dagbesteding wordt individueel geregeld en is gericht op een volwaardige dagbesteding en/of deelname aan het arbeidsproces. Ook hier is ruimte voor invulling van individuele wensen. Verbinding met de omgeving is hierbij van groot belang. Een werkcoach kan de bewoners ondersteunen bij de invulling van hun dagbesteding en/of werk.

Back To Top